Bridge-way

In onderstaand Expertisemodel, staan de expertises die voor ons onderdeel zijn van elk project, ingedeeld naar projectfasen  De ‘invloed’ en ‘euro’ curven laten zien dat, naarmate een project vordert, de kosten scherp stijgen en de invloed sterk daalt. In de fase van de business case worden de kaders gesteld voor het verloop van het hele project. Het model geeft weer hoe we met het scheppen van de juiste voorwaarden en kaders, en toezicht op naleving ervan, de basis leggen voor een beheersbaar, voorspelbaar en efficiënt project.

De business case bevat, naast alle financiële data, vooral ook de kaders en voorwaarden waaraan de uitvoering moet voldoen (voor alle opvolgende rollen). Zo worden in de business case al keuzes gemaakt voor bijvoorbeeld de aanbestedingsstrategie en beheer en onderhoud. In de voorbereidingsfase vindt de eventuele tender plaats. Bij de ondertekening van de overeenkomst komt een contract tot stand, op dat moment daalt de invloed van de opdrachtgever significant en nemen de kosten toe. Bridge BA levert een belangrijke bijdrage aan het inrichten van een contract waarin uw positie zo sterk mogelijk blijft.

Belangrijk zijn de raakvlakken van de diverse expertises. Zo is omgevingsmanagement een constante binnen alle projectfases en heeft overal raakvlak mee. Contractmanagement is onderdeel van tendermanagement en claimmanagement is onderdeel van contractmanagement. Projectmanagement heeft een helicopterview en overal raakvlakken mee.

Het is noodzakelijk om binnen een project alle raakvlakken goed te beheersen. Doordat we zo multidisciplinair zijn, excelleren wij juist daarin.

Het resultaat van Bridge-way

Uit de praktijk blijkt dat in de traditionele aanpak te weinig aandacht/tijd/geld besteedt wordt aan de voorfase. Bridge-way toont aan dat je met de juiste voorbereiding in de voorfase kaders kan scheppen die sneller leiden tot een lager risicoprofiel, tijdige oplevering en lagere kosten. Dit is het resultaat van de aanpak uit het Expertisemodel en is zichtbaar in onderstaand model.