Business case management

“Ideeën zijn er genoeg. De kunst is om deze te vertalen naar goede projecten, die bijdragen aan het behalen van de organisatiedoelstellingen. Een business case opstellen kan hierbij flink helpen.”

Het opstellen van een goede, betrouwbare en objectieve business case is een vak apart, waarbij kennis vereist is van accounting, omgevingsmanagement, engineering en juridische aspecten. Deze kennis wordt vaak gescheiden aangetroffen in de praktijk. Wij bieden deze kennis gecombineerd aan.

De business case varieert van veelomvattend en zeer gestructureerd tot informeel en bondig: het is geen statisch document. Gedurende een project moet de business case bijgesteld worden om valide en actueel te blijven. De business case is in essentie de beschrijving van de (harde en zachte) effecten op de organisatie en geeft daardoor een reëel beeld van de kosten en baten van een project. Harde effecten zijn uit te drukken in euro’s en zijn direct verzilverbaar. Zachte effecten zijn niet direct uit te drukken in geld (zoals millieueffecten en ondernermersklimaat) en zijn doorgaans op langere termijn verzilverbaar. De harde en zachte effecten dienen in balans gebracht te worden. Uiteindelijk draait een business case om het creëren van waarde, voor bedrijven, klanten en de maatschappij.

Publiek - Privaat

Private partijen moeten steeds meer met hun portfolio aan diensten en producten inspelen op toekomstige behoeften en de publieke sector heeft daarentegen de opdracht om kritisch te kijken naar haar kerntaken en de manier waarop ze de overige taken verantwoord kan overdragen aan de private markt.

Heeft u een idee en wilt u dit ontwikkelen tot een business case? Hebt u een business case in ontwikkeling, maar komt u niet verder? Wij helpen u uw case verder uit te bouwen. Uiteraard kunt u ook het hele proces aan ons uitbesteden. Wij praten er graag over verder met u.

Stoomnetwerk

In een Nederlands Havengebied is behoefte aan een netwerk om stoom, dat vrijkomt uit het productiebedrijf van een energieproducent, te transporteren. Deze stoom zou efficiënt en duurzaam ingezet kunnen worden door de omliggende bedrijven voor hun primaire productieprocessen. De opdracht was om te beoordelen of de oorspronkelijke business case voor het leveren van stoom aan omliggende bedrijven haalbaar was. Door het beperkte aantal beoogde afnemers bleek van niet. Op basis van een door ons gedane grondige marktanalyse, waarin we de energievraag in een straal van 5 km in beeld brachten, is vervolgens gewerkt aan een ontwerp van het stoom distributie netwerk.

Lees verder