Stoomnetwerk

In een Nederlands Havengebied is behoefte aan een netwerk om stoom, dat vrijkomt uit het productiebedrijf van een energieproducent, te transporteren. Deze stoom zou efficiënt en duurzaam ingezet kunnen worden door de omliggende bedrijven voor hun primaire productieprocessen. Onze opdracht was om te beoordelen of de oorspronkelijke business case voor het leveren van stoom aan omliggende bedrijven haalbaar was. Door het beperkte aantal beoogde afnemers bleek dit niet het geval. Op basis van een door ons grondige uitgevoerde marktanalyse, waarin we de energievraag in een straal van 5 km in beeld brachten, is vervolgens gewerkt aan een ontwerp van het stoom distributie netwerk.

Het resultaat is een strategisch plan aan de hand waarvan de opdrachtgever daadwerkelijk, winstgevend, stoom kan leveren aan de haar omliggende bedrijven, en zo een bijdrage kan leveren aan efficiënt en duurzaam energie gebruik. Interessant is dat door het leveren van stoom een veel hogere omzet kan worden gerealiseerd. De prijs voor een ton stoom wordt immers bepaald door enerzijds derving van de elektriciteitsproductie, de benodigde investering om een stoomnetwerk aan te leggen en de marge die gewenst wordt.

Het “Common Carrier” principe werd als uitgangspunt voor technisch ontwerp van dit stoom transportnetwerk aangehouden: een transportleiding geschikt voor meerdere gebruikers met meerdere eisen zoals druk, temperatuur en volume.