Contractmanagement

Een goede invulling van contractmanagement, in alle fasen van een project, is van essentieel belang om te komen tot een succesvol project. 

Opdrachtgevers & opdrachtnemers

Met onze ervaring aan zowel opdrachtgevers- als opdrachtnemerszijde hebben wij inzicht verworven in allerlei mogelijke situaties  Wat ons onderscheidt is dat wij contractmanagement niet alleen vanuit een operationele projectmanagement aanpak benaderen, maar dat wij handelen op het raakvlak van juridische, commerciële en technische invalshoeken.

Hoe eerder u ons betrekt in het project, hoe beter we in staat zijn eventuele conflicten te voorkomen. Wij zorgen ervoor dat partijen ook in lastige situaties met elkaar in dialoog blijven, met een focus op inhoud en het gemeenschappelijk projectbelang, zonder daarbij uw specifieke belangen uit het oog te verliezen.

Contract & claim

Mocht er wel sprake zijn van een claimsituatie dan kunnen wij uw claim opstellen en onderbouwen met onze unieke en succesvol bewezen “Cause and Effect Analyse”. Door onze expertise kunnen wij snel schakelen met ons uitgebreide netwerk van juristen en advocaten. Deze aanpak houdt kosten beperkt en zorgt ervoor dat er vanuit ook deze discipline flexibel en pragmatisch gehandeld kan worden.

Bent u benieuwd wat wij kunnen betekenen in uw contracten? Neemt u gerust contact met ons op.

Design, build & maintain contract

Een van onze partners vervult de rol van contractmanager bij een project dat tot doel heeft een leidingnetwerk in te passen in een industrieel gebied teneinde warmte te transporteren. In het project wordt er samengewerkt op basis van een overeenkomst waarin alle ontwerp, uitvoerings- en onderhoudsrisico’s aan de aannemer toebedeeld zijn. Door de vele samenvoegingen heeft het contract een zeer complexe structuur. Er heerst wederzijds wantrouwen, waarbij de opdrachtgever stuurt op de letter van het contract. Wij zijn in een laat stadium ingeschakeld door de opdrachtnemer om te borgen dat het contract wordt nageleefd.

Lees verder