Projectmanagement

Het is belangrijk om naast het dagelijks managen van een project, zicht te houden op de steeds veranderende omgeving en de ontwikkelingen die daarin plaatsvinden te vertalen naar de projectdoelstellingen en waar nodig deze bij te stellen. Extra toegevoegde waarde leveren wij doordat we ons niet alleen richten op de rol van de manager, maar tegelijk oog hebben voor goed opdrachtgeverschap/opdrachtnemerschap.

Wij zijn van mening dat het managen van een project meer inhoudt dan het plannen van een reeks activiteiten of het toepassen van een methode of haar hulpmiddelen. Een project is natuurlijk altijd gericht op bepaalde doelstellingen  Hierbij moet de projectmanager, zeker bij langlopende projecten, er wel rekening mee houden dat de omgeving van een project ook verandert en daar ook op anticiperen.

Onze bijdrage

Er zijn verschillende manieren om projectmatig werken te omschrijven. Het gaat met name om een andere manier van kijken naar je project, om de klassieke projectaanpak (GROTICK) uit te bouwen en te verdiepen met vernieuwde inzichten: een aanpak die niet beklemd maar stevigheid biedt als een fundament en flexibel is als een ruggengraat. Daarbij komt het dat er een scala aan projectsoorten is die varieert van zuiver technische projecten (het produceren op order) tot aan zuiver procedurele projecten (herverdelen van verantwoordelijkheden). Wij hebben jarenlange ervaring met uiteenlopende soorten projecten opgedaan om het onderscheid te kunnen maken. En vanzelfsprekend zijn onze projectmanagers allen Prince2-practitioners.

Graag gaan we met u in gesprek over onze bijdrage in uw projecten.