Kernwaarden

Wij leggen de lat hoog voor onszelf, zowel inhoudelijk als boven-inhoudelijk. Daarom willen we graag enkele van onze kernwaarden met u delen.

Respect

Voor ons is respect het in ieders waarde laten van de mensen om ons heen en ruimte te bieden aan eenieder om invulling te geven aan de aan hen toebehorende taken en verantwoordelijkheden.

Integriteit

Wij laten ons alleen beïnvloeden door goed onderbouwde inhoudelijke argumenten. Wij passen ons voor zover nodig aan, aan de omgeving waar wij ons in bevinden, maar zullen nooit onze eigen normen en waarden veronachtzamen. Bovendien zijn we bereid onze overwegingen te (laten) toetsen en daarover verantwoording af te leggen.

Onafhankelijkheid

Wij hebben een grote diversiteit aan klanten, daarom hechten we zeer veel waarde aan onze onafhankelijkheid. Wij zullen elke klant en elke opdracht objectief en onafhankelijk benaderen. Mocht zich ooit een situatie voordoen waarbij er sprake kan zijn van tegenstrijdige belangen, zullen we dit vooraf en transparant met de betreffende klant(en) bespreken. Daarbij heeft elke klant uiteraard de doorslaggevende stem over onze rol in de betreffende situatie.

Toewijding

Wij spannen ons maximaal in voor onze klanten en doen er alles aan om de gewenste resultaten te bereiken. Wij hebben de kracht om de klant een "Nee" te geven wanneer dat nodig is, maar we hebben ook een ijzersterke wil om samen te komen tot een "Ja".

Pragmatisme

Organisaties zijn onderworpen aan een continue veranderende omgeving, waarin innovaties elkaar snel opvolgen. Daarom vinden wij het belangrijk dat onze dienstverlening een uitzonderlijk hoge toepasbaarheid kent, ongeacht of het gestoeld is op een (wetenschappelijke) theorie. Wij bieden een oplossing die werkt, een oplossing die werkt voor u.